درباره برنج شاخص

شرکت خوشه زرین پهناب در زمینه بسته بندی برنج فعالیت میکند.انواع مختلف برنجی که در این شرکت وجود دارند عبارتند از:کشت دوم -طارم معطر-طارم هاشمی-شیرودی-فجر-خزر-بینام. بعضی از این برنجها مثل برنج کشت دوم و طارم معطر که زمینه اصلی فعالیت شرکت میباشد جزء بهترین نوع برنج ایران میباشند.

اطلاعات تماس با ما

ایران مازندران جویبار پهناب
تلفن تماس : 98
فکس : 98
ایمیل : alitalebi371@gmail.com
وب‌سایت :